Hướng dẫn viết theme cho wordpress phần 1


j85KoQK

Khi xem xong video này các bạn đã có thể tạo một gói cài đặt them cho wordpress. Chúng ta sẽ tiếp tục viết theme hoàn chỉnh trong video tiếptheo .
Các bạn xem video và chi sẻ cho mọi người nhé:

Link download phần mềm code:

PHPdesigner8.0 crack: phpDesidgner8-keygen
PHPdesigner8.0: install file
Notepad++: Notepad++

Bài viết liên quan